THE VALUE ADDING MECHANISM OF

E-PROCUREMENT APPLICATIONS AND

DEVELOPING AN E-PROCUREMENT SYSTEM FOR

A VEHICLE SUPERSTRUCTURE COMPANY

 

 

A Thesis Submitted to the

Graduate School of Natural and Applied Sciences of

Dokuz Eylül University

In Partial Fulfillment of the Requirements for

the Degree of Master of Science in Industrial Engineering, Industrial Engineering Program

 

 

by

Gürsen ATAMAL

 

 

July, 2002

İZMİR

 

 

 

 

 

ABSTRACT

 

The growth of the Internet technology has presented many significant opportunities for cost reduction and service improvements in purchasing and procurement applications. In that respect, the role of the various electronic procurement forms, such as electronic catalogue systems, electronic auctions, intelligent agent applications, electronic market places is undisputed. Although the developments in these areas are evident, there are still some uncertainties about electronic procurement. The most important reason for this confusion is the lack of knowledge on how to incorporate electronic procurement into purchasing strategies and also further on business strategies. The unclearness of theoretical basis for specifying conditions under which different electronic procurement forms appear appropriate in different purchasing and organizational settings is also an important reason.

 

     This study aims to contribute to the development of such a basis. More specifically, six electronic procurement forms that actually exist nowadays in practice and their value adding mechanisms for organizations are defined; the infrastructure of electronic procurement applications for a vehicle superstructure company is established; possible reports are discussed with ideas for further research.

 

 

 

 

 

ÖZET

 

Internet teknolojisinde yaşanan gelişmeler endüstriyel satınalma ve tedarik uygulamalarında hizmet kalitesinin artırılması ve maliyetlerin azaltılması konusunda önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, elektronik katalog sistemleri, elektronik müzayedeler, elektronik pazarlar gibi çeşitli elektronik tedarik uygulamaları büyük öneme sahiptirler. Tüm bu alanlarda yaşanan gelişmeler ortada olmasına rağmen elektronik tedarik konusunda hala bazı kuşkular yaşanmaktadır. Bu kuşkuların başlıca sebebi ise elektronik ticaret ile satınalma stratejilerinin hatta firma stratejilerinin bir potada nasıl eritileceği konusundaki bilgi eksikliğidir. Bir başka önemli neden ise değişik satınalma ve organizasyon yapılarına ne çeşit elektronik tedarik uygulamalarının daha uygun olduğu konusunda teorik esaslardaki belirsizliktir.

 

Bu çalışma ise bu çeşit esasların geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Detaylandırmak gerekirse, öncelikle son yıllarda güncel olarak kullanılan altı değişik elektronik tedarik uygulaması ve sağlayacağı katma değerler tanımlanmakta; daha sonra bir üstyapı firmasında elektronik tedarik uygulamasının altyapısı oluşturulmakta; son olarak da olası sonuçlar ve bu konudaki daha sonra yapılabilecek araştırılmalar değerlendirilmektedir.